>
hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Cyfeiriad y llety yw 8 Crackwell Street, Dinbych y Pysgod, SA70 7HA

Mae modd cyrraedd ar y trên, ar y bws neu mewn car.

Os gwelwch yn dda ymwelwch â Traveline Cymru am wybodaeth bellach am y rhain.

Map a manylion pan yn cyrraedd mewn car o'r dwyrain neu o orllewin y wlad.
   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288