>
hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

 

Mae Hafod y Môr yn sefyll ar heol sy’n edrych dros yr harbwr, ac o amgylch y gornel yn unig o ganol y dref.

Cliciwch yma i gael cyfarwyddiadau mwy manwl ar sut i gyrraedd y tŷ o gyfeiriad y dwyrain (ee Caerfyrddin), ac yma os ydych chi'n dod o gyfeiriad gogledd y sir (ee Aberteifi).

01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288