hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Fflatiau Hafod y Môr

Mae pedair fflat o wahanol faint yn Hafod y Môr. Mae Hafod y Môr yn union uwch ben traeth y gogledd a'r harbwr gyda golygfeydd godidog dros y môr i gyfeiriad Saundersfoot a thuag at Amroth.

Y Pedair Fflat

Enwyd fflatiau Waldo, Dewi Emrys a Crwys ar ôl beirdd nodedig, a cheir engreifftiau o’u gweithiau wedi’u fframio yn y fflatiau.

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288