hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Gwybodaeth Bwcio

Mae yno bedair fflat yn Hafod y Môr:

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni ar 07780 548 288 neu ebostiwch pysgodfflat@hotmail.com

Yn ystod amseroedd prysur fel gwyliau haf mae'r llety ddim ond ar gael i'w llogi am wythnos, gan redeg o ddydd Sadwrn i ddydd Sadwrn. Yn ystod cyfnodau tawelach mae modd archebu'r fflatiau am gyfnodau byrrach.

Mae’r prisiau yn cynnwys trydan, gwres a dillad gwely. Bydd angen i chi ddod â thywelion eich hunain.

Ni chaniateir ysmygu yn y fflatiau. Ni chaniateir anifeiliaid anwes chwaith.

Mae ein polisïau ar gael yma.

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288