hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Gwybodaeth Bwcio

Gallwch ymweld â'n calendr, gweld prisiau ac archebu ar lein yma.

Mae yno bedair fflat yn Hafod y Môr - wrth ymweld â'n tudalen 'Fflatiau' mi welwch restr o'r pedwar fflat. Gallwch ddewis pa fflat sydd orau i chi ac yna ymweld â'r calendr i weld argaeledd a phrisiau ac i archebu.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni ar 01239 811565 neu ebostiwch pysgodfflat@hotmail.com

Yn ystod amseroedd prysur fel gwyliau haf mae'r llety ddim ond ar gael i'w llogi am wythnos, gan redeg o ddydd Sadwrn i ddydd Sadwrn. Yn ystod cyfnodau tawelach mae modd archebu'r fflatiau am gyfnodau byrrach.

Mae’r prisiau yn cynnwys trydan, gwres a dillad gwely. Bydd angen i chi ddod â thywelion eich hunain.

Ni chaniateir ysmygu yn y fflatiau. Ni chaniateir anifeiliaid anwes chwaith.

01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288