hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Crwys – cysgu 2 / 4

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Crwys'
  • un ystafell wely gyda gwely dwbwl
  • mae hefyd gwely soffa i ddau yn y lolfa
  • ystafell agored yn cynnwys cegin, bwrdd bwyta a'r lolfa
  • ystafell gawod
  • drysau Ffrengig yn arwain o'r lolfa i'r veranda a lawr y grisiau i'r ardd sy'n edrych dros yr harbwr (rhennir yr ardd hon gyda fflat Harbwr)
  • golygfeydd godidog
  • er bod y fflat hon ar y llawr waelod mae peth grisiau oddi fewn i'r fflat – dwy set o bedair gris.

  • I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma -
01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288