hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Crwys – cysgu 2

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Crwys'
 • un ystafell wely gyda gwely dwbwl
 • ystafell agored yn cynnwys cegin, bwrdd bwyta a'r lolfa
 • ystafell gawod
 • drysau Ffrengig yn arwain o'r lolfa i'r veranda a lawr y grisiau i'r ardd sy'n edrych dros yr harbwr (rhennir yr ardd hon gyda fflat Harbwr)
 • golygfeydd godidog
 • er bod y fflat hon ar y llawr waelod mae peth grisiau oddi fewn i'r fflat – dwy set o bedair gris.
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â'ch llieiniau eich hunain
 • cysylltiad di-wifr am ddim
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • peiriant golchi llestri
 • peiriant golchi dillad
 • haearn a bwrdd smwddio
 • oherwydd mai ty tref yw hwn does dim lle parcio, rydym fel arfer yn argymell dad-lwytho tu allan ac yna symud y cerbydau i faes parcio cyfagos (5 munud o daith cerdded i ffwrdd). Rydym yn darparu cyfarwyddiadau.
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y fflat hwn ar gael yn y golofn ar y chwith, rydym yn anfon cyfarwyddiadau pellach pan rydych yn archebu ac yn gwneud taliad llawn.
 • mae cadair uchel a chot baban ar gael – gadewch i ni wybod wrth archebu
   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288