hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Waldo – cysgu 9

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Waldo'
  • Pedair ystafell wely – un ystafell ddwbwl, dwy ystafell wely gyda dwy wely sengl, un ystafell wely gyda tair gwely sengl.
  • Ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa
  • Dwy stafell ymolchi gyda baddon a chawod yn y ddwy
  • Mae'r fflat ar ddwy lawr uchaf y ty – mae nifer o risiau i gyrraedd y fflat ac oddi fewn i'r fflat
  • Golygfeydd godidog
  • Mae digonedd o le yn y fflat hon

01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288