hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language
Waldo – cysgu 9

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Waldo'
 • Pedair ystafell wely – un ystafell ddwbwl, dwy ystafell wely gyda dwy wely sengl, un ystafell wely gyda tair gwely sengl.
 • Ystafell agored yn cynnwys cegin, lle bwyta a lolfa
 • Dwy stafell ymolchi gyda baddon a chawod yn y ddwy
 • Mae'r fflat ar ddwy lawr uchaf y ty – mae nifer o risiau i gyrraedd y fflat ac oddi fewn i'r fflat
 • Golygfa o'r môr o'r lolfa
 • Mae digonedd o le yn y fflat hon
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â'ch llieiniau eich hunain
 • cysylltiad di-wifr am ddim
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • peiriant golchi llestri
 • peiriant golchi dillad
 • haearn a bwrdd smwddio
 • oherwydd mai ty tref yw hwn does dim lle parcio, rydym fel arfer yn argymell dad-lwytho tu allan ac yna symud y cerbydau i faes parcio cyfagos (5 munud o daith cerdded i ffwrdd). Rydym yn darparu cyfarwyddiadau.
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y fflat hwn ar gael yn y golofn ar y chwith, rydym yn anfon cyfarwyddiadau pellach pan rydych yn archebu ac yn gwneud taliad llawn.
 • mae cadair uchel a chot baban ar gael – gadewch i ni wybod wrth archebu

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288