hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Dewi Emrys – cysgu 5 / 7

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Dewi Emrys'
 • Dwy ystafell wely – un gyda gwely dwbwl a gwely sengl ynddi ac un ystafell gyda dwy wely sengl ynddi
 • Yn ychwanegol at hyn mae yno wely soffa i ddau yn y lolfa fawr
 • Cegin gyda bwrdd bwyta
 • Lolfa fawr (ble mae'r gwely soffa) gyda drysau Ffrengig yn eich arwain at veranda sy'n edrych dros yr harbwr.
 • Ystafell ymolchi gyda bath â chawod
 • Ystafell gawod ychwanegol gyda ty bach
 • Mae'r fflat hon ar ddau lawr uchaf y ty – many nifer o risiau i gyrraedd y fflat ac oddi mewn i'r fflat
 • Golygfeydd godidog o'r lolfa ac o'r balconi ac o'r ystafelloedd gwely
 • Fflat a chanddi ddiogonedd o le ynddi
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â'ch llieiniau eich hunain
 • cysylltiad di-wifr am ddim
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • peiriant golchi llestri
 • peiriant golchi dillad
 • haearn a bwrdd smwddio
 • oherwydd mai ty tref yw hwn does dim lle parcio, rydym fel arfer yn argymell dad-lwytho tu allan ac yna symud y cerbydau i faes parcio cyfagos (5 munud o daith cerdded i ffwrdd). Rydym yn darparu cyfarwyddiadau.
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y fflat hwn ar gael yn y golofn ar y chwith, rydym yn anfon cyfarwyddiadau pellach pan rydych yn archebu ac yn gwneud taliad llawn.
 • mae cadair uchel a chot baban ar gael – gadewch i ni wybod wrth archebu
   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288