hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Dewi Emrys – cysgu 5 / 7

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Dewi Emrys'
  • Dwy ystafell wely – un gyda gwely dwbwl a gwely sengl ynddi ac un ystafell gyda dwy wely sengl ynddi
  • Yn ychwanegol at hyn mae yno wely soffa i ddau yn y lolfa fawr
  • Cegin gyda bwrdd bwyta
  • Lolfa fawr (ble mae'r gwely soffa) gyda drysau Ffrengig yn eich arwain at veranda sy'n edrych dros yr harbwr.
  • Ystafell ymolchi gyda bath â chawod
  • Ystafell gawod ychwanegol gyda ty bach
  • Mae'r fflat hon ar ddau lawr uchaf y ty – many nifer o risiau i gyrraedd y fflat ac oddi mewn i'r fflat
  • Golygfeydd godidog
  • Fflat a chanddi ddiogonedd o le ynddi
01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288