hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Hafod y Môr – gwyliau ger y traeth...

Cynigiwn lety clyd a chyfforddus mewn tŷ uwchben harbwr a thref godidog Dinbych y Pysgod.

O fewn Hafod y Môr, mae pedair fflat eang – Waldo sy’n cysgu 9; Dewi Emrys sy’n cysgu 5 (7 gyda'r gwely soffa); Crwys sy’n cysgu 2; a Harbwr sy’n cysgu 2 (4 gyda'r gwely soffa).

Ceir golygfeydd ysblennydd o harbwr Dinbych y Pysgod o bob un fflat.

Côd post y fflatiau yw SA70 7HA. Mae cyfarwyddiadau pellach ar sut i gyrraedd y fflatiau ar gael yma.

Dim plant o dan 18 oed i aros heb fod ganddynt oruwchwyliaeth oedolyn.

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288