hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Harbwr – cysgu 3 / 5

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Harbwr'
  • Un ystafell wely yn cynnwys gwely dwbwl a gwely sengl
  • Mae hefyd gwely soffa i ddau hefyd yn y lolfa
  • Ystafell gawod
  • Ystafell eang yn cynnwys cegin, lle bwyta a'r lolfa
  • Mae drws yn y lolfa yn arwain allan i'r ardd sy'n edrych dros yr harbwr. Rhennir yr ardd hon gyda fflat Dewi Emrys.
  • Mae ffenestri enfawr ym mlaen y ty yn edrych dros y môr
  • Mae mynediad i'r fflat hwn lawr y grisiau allanol – mae'r fflat yng ngwaelodion y tŷ

01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288