hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Harbwr – cysgu 3 / 5

I weld prisiau ac argaeledd y fflat cliciwch yma - 'Harbwr'
 • Un ystafell wely yn cynnwys gwely dwbwl a gwely sengl
 • Mae hefyd gwely soffa i ddau yn y lolfa
 • Ystafell gawod
 • Ystafell eang yn cynnwys cegin, lle bwyta a'r lolfa
 • Mae drws yn y lolfa yn arwain allan i'r ardd sy'n edrych dros yr harbwr. Rhennir yr ardd hon gyda fflat Dewi Emrys.
 • Mae ffenestri enfawr ym mlaen y ty yn edrych dros y môr
 • Mae mynediad i'r fflat hwn lawr y grisiau allanol – mae'r fflat yng ngwaelodion y tŷ
 • darperir dillad gwely
 • mae angen i chi ddod â'ch llieiniau eich hunain
 • cysylltiad di-wifr am ddimv
 • popty ping
 • ffwrn
 • oergell a rhewgell
 • peiriant golchi llestri
 • peiriant golchi dillad
 • haearn a bwrdd smwddio
 • oherwydd mai ty tref yw hwn does dim lle parcio, rydym fel arfer yn argymell dad-lwytho tu allan ac yna symud y cerbydau i faes parcio cyfagos (5 munud o daith cerdded i ffwrdd). Rydym yn darparu cyfarwyddiadau.
 • mae cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y fflat hwn ar gael yn y golofn ar y chwith, rydym yn anfon cyfarwyddiadau pellach pan rydych yn archebu ac yn gwneud taliad llawn.
 • mae cadair uchel a chot baban ar gael – gadewch i ni wybod wrth archebu

   pysgodfflat@hotmail.com    07780 548 288