hafan1
fflatiau
prisiau_a_bwcio
atyniadau
geirda
diwylliant
tresaith
iaith_language

Mae tref glan môr Dinbych y Pysgod wedi bod yn gyrchfan gwyliau dros gyfnod o flynyddoedd maith, a dyw’r hud heb ballu. Efallai mai ei thraethau euraidd dwy filltir a hanner o hyd sy’n denu’r tyrfaoedd; neu efallai’r llwybr arfordirol gerllaw, yr unig arfordir sy’n perthyn i’r Parc Cenedlaethol drwy Brydain; neu beth am y dewis lu o bentrefi a pharciau sydd ar gael i ymweld â nhw gerllaw gan ddefnyddio’r dref liwgar hwn fel man cychwyn?

Y man cychwyn perffaith i’ch gwyliau fyddai un o’n fflatiau hardd o fewn Hafod y Môr.

01239 811 565    heledd@hafodymor.com    07780 548 288